SQL Tablo Kopyalama

Paylaş

Yazıda MySQL, SQL Server, Oracle vb. sistemler için SQL ile tablo kopyalama için kullanılan SQL komutu ve kullanımı anlatılmıştır.

SQL ile tablo kopyalamak için SQL Nedir? SQL Komutları yazısında DDL bölümüne yer alan CREATE anahtar kelimesi kullanılır.

Öncelikle kopyalanacak tablonun bulunduğu veri tabanı seçilir.

Tablo kopyalamak için aşağıdaki ifade kullanılır.

CREATE TABLE yeni_tablo_adi AS
  SELECT sutun1, sutun2, ...
  FROM mevcut_tablo
  WHERE ...;

Örneğin; Veri tabanındaki kisiler tablosundaki kisi_adi ve kisi_soyadi sütunlarını başka bir tabloya kopyalayalım.

CREATE TABLE kisi_adi_soyadi AS
  SELECT kisi_adi, kisi_soyadi
  FROM kisiler;

Tüm sütunları kopyalamak için yıldız (*) operatörü kullanılır.

Belirli kayıtları kopyalamak için WHERE koşul ifadesi yazılabilir.

Ancak bu ifade tüm Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde geçerli değildir.

SQL Server VTYS’de tablo kopyalamak için aşağıdaki ifade kullanılır.

SELECT sutun1, sutun2, ... INTO yeni_tablo_adi FROM mevcut_tablo;

Ayrıca kopyalama işlemi sadece sütun ve verileri kapsar.

Tabloya ait primary key, trigger ve diğer kısıtlamalar yeni tabloya kopyalanmaz.

Kopyalanan tablodaki kısıtlamaları da kopyalamaya dahil etmek için VTYS’e ait araçlar veya özel komutlar kullanılabilir.

Örneğin; MySQL VTYS’ de tabloya ait sütun ve kısıtlamaları kopyalamak için aşağıdaki ifade kullanılır.

CREATE TABLE yeni_tablo_adi LIKE mevcut_tablo;

Kopyalama işleminden sonra veriler aşağıdaki ifade ile kopyalanır.

INSERT yeni_tablo_adi SELECT * FROM mevcut_tablo WHERE ...;

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir