VB.NET ListBox Kullanımı

Paylaş

Verilerin eklenmesi ve listelenmesi için kullanılan ListBox bileşeninin kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

ListBox bileşeni

Görsel arayüz imkanı sunan Windows Forms veya WinForms olarak adlandırılan yapı içerisinde bulunan ListBox verilerin listelenmesi amacıyla kullanılır.

ListBox bileşeni sunduğu çeşitli metot ve özellikler sayesinde ekleme, silme, eleman sayısı alma ve arama gibi çeşitli işlemleri kolayca yapmaya imkan verir.

Eleman ekleme

ListBox bileşenine eleman eklemek için Items.Add veya Items.Insert metodu kullanılır.

Items.Add metodu parametre olarak eklenecek değeri alır.

ListBox1.Items.Add("Eleman")

veya

ListBox1.Items.Add(1453)

veya

ListBox1.Items.Add(TextBox1.Text)

kullanılabilir.

Items.Insert metodu parametre olarak eklenecek sırayı ve değeri alır.

ListBox1.Items.Insert(0, TextBox1.Text)

Her eklenen eleman en başa eklenecektir.

Eleman silme

ListBox bileşeninden eleman silmek için Items.Remove veya Items.RemoveAt metodu kullanılır.

Eleman silme işlemi genellikle eleman seçilerek yapıldığından Items.RemoveAt metodu kullanılır.

ListBox1.Items.RemoveAt(0)

İlk elemanı siler.

Seçili elemanı silmek için öncelikle herhangi bir elemanın seçilip seçilmediği kontrol edilmelidir.

If ListBox1.SelectedIndex <= -1 Then
    Return
End If

ListBox1.Items.RemoveAt(ListBox1.SelectedIndex)

Tüm elemanları silmek için Items.Clear metodu kullanılır.

ListBox1.Items.Clear()

Elaman sayısı

ListBox bileşenindeki eleman sayısını almak için Items.Count özelliği kullanılır.

Me.Text = ListBox1.Items.Count

Eleman arama

ListBox bileşeninde arama yapmak için FindString veya FindStringExact metodu kullanılır.

ListBox1.SelectedIndex = ListBox1.FindStringExact(TextBox1.Text)

FindString metodu büyük küçük harfe duyarlı olmadan arama yaparken FindStringExact büyük küçük harfe duyarlı arama yapar.

Seçili eleman

ListBox bileşeninde seçili olan eleman ile ilgili bilgiyi SelectedIndex, SelectedValue, SelectedItem vb. özellikler kullanılarak alınır.

Me.Text = ListBox1.SelectedIndex

Seçili elemanın sırasını almak için kullanılır.

Programlama örneklerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.