VB.NET Mail Gönderme

Paylaş

Visual Basic veya günümüzde bilinen adıyla VB.NET ile mail gönderme işlemi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Mail gönderme

VB.NET ile mail gönderme işlemi için System.Net.Mail içerisinde yer alan çeşitli sınıflar kullanılır.

İlk olarak System.Net.Mail alanı projenin en başına Imports anahtar kelimesiyle birlikte yazılarak dahil edilir.

Imports System.Net.Mail

Mail gönderme işlemi için öncelikle MailMessage sınıfı ile gönderilecek eposta ile ilgili bilgiler oluşturulur.

Dim Mail As New MailMessage
Mail.Subject = "E-posta konusu"
Mail.To.Add("gonderilecek-kisi@eposta.com")
Mail.From = New MailAddress("gonderen-kisi@eposta.com")
Mail.Body = "E-posta içeriği"

Gönderilecek eposta ile ilgili bilgilerden sonra SmtpClient sınıfı ile SMTP ayarları yapılır.

Dim SMTP As New SmtpClient("SMTP-adresi")
SMTP.Timeout = 5
SMTP.EnableSsl = True
SMTP.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("gonderen-kisi@eposta.com", "eposta-sifresi")
SMTP.Port = "587"

Değerler yazıldıktan sonra mail gönderme işlemi yapılır.

Try
    SMTP.Send(Mail)
    '"Sonuç : Mesaj başarıyla gönderildi"
Catch hata As Exception
    '"Sonuç : " & hata.Message
End Try

Mail gönderme sırasında oluşabilecek hataları çalışma zamanında görebilmek için istisna yönetiminden yararlanmak faydalı olacaktır.

Programlama örneklerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.