VB.NET Web Browser Yapımı

Paylaş

Visual Basic veya günümüzde bilinen adıyla VB.NET ile basit bir Web Browser yapımı ve Web Browser işlemleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Web browser yapımı

Web browser yapımı için öncelikle Visual Studio geliştirme ortamında Visual Basic dilinde Windows Forms Application projesi oluşturulur.

Proje oluşturulduktan sonra geliştirme ortamında Toolbox alanı Common Controls bölümünde yer alan WebBrowser bileşeni form alanına eklenir.

WebBrowser bileşeniyle ilgili istenilen ayarlar (Dock, Name) Properties alanından ayarlanır.

Form alanına WebBrowser eklenip gerekli ayarlar yapıldıktan sonra WebBrowser işlemleri için gerekli olan bileşenlerin eklenmesine geçilir.

Web browser işlemleri

Web Browser ile web sayfası açma, önceki web sayfasına gitme, sonraki web sayfasına gitme ve web sayfasını yenileme işlemleri için form alanına Button ve TextBox bileşenleri eklenir.

Eklenen Button, TextBox bileşenleri form alanına uygun bir şekilde yerleştirilir ve gerekirse ayarlar Properties alanından yapılır.

Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra web browser işlemleri için gerekli olan komutlar yazılır.

Web sayfası açma

WebBrowser bileşeniyle web sayfası açmak için WebBrowser bileşeninin Navigate metodundan yararlanılır.

TextBox’a girilen adresin WebBrowser bileşeninde açılması için aşağıdaki komut herhangi bir Button bileşeninin tıklama (click) olayına eklenir.

If String.IsNullOrWhiteSpace(TextBox1.Text) Then
  Return
End If

WebBrowser1.Navigate(TextBox1.Text)

Komut TextBox1 isimli TextBox alanına girilen adresi WebBrowser bileşeniyle açmak için kullanılır.

Web sayfasını yenileme

WebBrowser bileşeniyle açılan web sayfasını yenilemek için WebBrowser bileşeninin Refresh metodundan yararlanılır.

WebBrowser1.Refresh()

Önceki web sayfasına gitmek

WebBrowser bileşeniyle daha önceden açılan web sayfasına gitmek için WebBrowser bileşeninin GoBack metodundan yararlanılır.

WebBrowser1.GoBack()

Sonraki web sayfasına gitmek

WebBrowser bileşeniyle önceki web sayfasından sonraki web sayfasına gitmek için WebBrowser bileşeninin GoForward metodundan yararlanılır.

WebBrowser1.GoForward()

Anasayfaya gitmek

WebBrowser bileşeniyle web browser ile tanımlı anasayfaya gitmek için WebBrowser bileşeninin GoHome metodundan yararlanılır.

WebBrowser1.GoHome()

NOT: Yazılan komutlardan da görüleceği üzere WebBrowser, Button ve TextBox bileşenlerinin adları değiştirilmemiştir.

Programlama örneklerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir