Linux Apache Server Kurulumu ve Ayarları

Paylaş

Linux tabanlı işletim sistemlerinde popüler olarak kullanılan Apache HTTP Server kurulumu ve ayarları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Linux dağıtımına uygun paket yöneticisi ile kurulum yapmak için Linux Uygulama Kurulumu yazımda yer alan bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Apache Server kurulumu

Apache server kurulumu kullanılan paket yöneticisine ve depoya göre apache, apache2, httpd vb. adları alabilmektedir.

Red Hat tabanlı işletim sistemine Apache server kurmak için yum kullanılır.

yum install httpd

Debian tabanlı işletim sistemine Apache server kurmak için apt-get kullanılır.

apt-get install apache2

Diğer bir yöntem Apache server dosyalarının derlenmesidir.

Öncelikle uygun Apache server sürümü https://httpd.apache.org/download.cgi adresinden indirilir.

Arşiv Linux Sıkıştırma İşlemleri yazımdaki gibi açılır.

Açılan arşiv dizininde ./configure, make ve make install komutları çalıştırılarak kurulum tamamlanır.

Apache server ayarları

Apache server ayarlarının yapılması kuruluma göre karmaşık ve uygun ayarların yapılması da zaman alabilmektedir.

Apache server her türlü ayarları, Linux çekirdeğinde olduğu gibi dosyalarda saklar.

Apache server ayarları genellikle /etc/httpd/conf/httpd.conf dosyasında yer almaktadır.

Dosyanın yeri

httpd -V

veya

apachectl -V

veya Linux Arama Komutları yazısındaki arama komutları ile bulunur.

Apache server yüklü modülleri listelemek için M parametresi kullanılır.

httpd -M
apachectl -M

Apache server ayarlarını kontrol etmek için t parametresi kullanılır.

httpd -t
apachectl -t

Dosya içerisinde çeşitli ayarlar, modüllerin yüklenmesi ve yüklenen modüllerle ilgili ayarlar bulunur.

NOT: Ayarların bozulma veya herhangi bir istenmeyen duruma karşı yedeklenmesi faydalı olacaktır.

Dosya içinde ilk olarak Include anahtar kelimesiyle başka bir ayar dosyasının dahil edildiğine bakılmalıdır.

Çünkü ayarlar httpd.conf dosyasında istenildiği gibi olabilirken dahil edilen dosyalarda farklı olabilmektedir.

Dosya içerisindeki,

ServerAdmin – yönetici e-posta adresini,

DocumentRoot – sunucu kök dizinini,

DirectoryIndex – dizindeki ilk açılacak dosyaları,

ErrorLog – hata kayıt yeri,

<Directory> etiketi – belirtilen dizin ayarları,

<IfModule> etiketi – belirtilen modül ayarları için kullanılır.

Apache server içinde temel ve modül ayarları resmi Apache sitesindeki yönergelerden faydalanılarak düzenlenebilir.

Websitesi eklemek

Yeni bir web sitesi eklemek için öncelikle web sitesine ait dosyaların bulunacağı bir dizin oluşturulmalıdır.

sudo mkdir -p /var/www/deneme.com/public_html

Erişim ve güvenlik sorunları için dizin izinlerini root harici bir kullanıcıya vermek faydalı olacaktır.

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/deneme.com/public_html
sudo chmod 755 /var/www

Gerekli testlerin yapılabilmesi için dizin içerisine index.html dosyası oluşturulmalıdır.

sudo vi /var/www/deneme.com/public_html/index.html

Dosya içerisine herhangi bir şey yazılabilir.

Gerekli dosya ve dizinler oluşturulduktan sonra httpd.conf dosyasına gerekli eklemeler yapılır.

sudo vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Dosya sonuna aşağıdaki ayarlar eklenerek işlem tamamlanır.

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@deneme.com
   DocumentRoot /var/www/deneme.com/public_html
   ServerName www.deneme.com
   ServerAlias deneme.com
   ErrorLog /var/www/deneme.com/error.log
</VirtualHost>

Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Linux Network İşlemleri yazımda yer alan hosts dosyası düzenlenerek test edilir.

sudo vi /etc/hosts

Dosyasına

127.0.0.1  deneme.com

veya

IP_Adresi  deneme.com

biçiminde satır eklenerek işlem tamamlanır.

Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra

sudo apachectl restart

komutu ile Apache server yeniden başlatılarak deneme.com adresi test edilir.

Linux Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.