Linux Nginx Kurulumu ve Ayarları

Linux tabanlı işletim sistemlerinde ayarları iyi bir şekilde yapılarak performanslı bir sunucu yazılımı olan Nginx server kurulumu ve ayarları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Linux dağıtımına uygun paket yöneticisi ile kurulum yapmak için Linux Uygulama Kurulumu yazımda yer alan bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Nginx nedir?

Nginx yüksek trafikli sunucular için içerisinde birçok ayarı ve alt paketi barındıran bir HTTP Server yazılımıdır.

Nginx kurulumu

Red Hat tabanlı işletim sistemine Nginx server kurmak için yum kullanılır.

sudo yum install epel-release
yum install nginx

Debian tabanlı işletim sistemine Nginx server kurmak için apt-get kullanılır.

apt-get install nginx

Diğer bir yöntem Nginx dosyalarının derlenmesidir.

Öncelikle uygun Nginx server sürümü http://nginx.org/en/download.html adresinden indirilir.

Arşiv Linux Sıkıştırma İşlemleri yazımdaki gibi açılır.

Açılan arşiv dizininde ./configure, make ve make install komutları çalıştırılarak kurulum tamamlanır.

Kurulum aşağıdaki komut ile kontrol edilir.

nginx -v

Nginx server ayarları

Nginx server ayarları Linux çekirdeğinde olduğu gibi dosyalarda saklar.

Nginx server ayarları genellikle /etc/nginx/nginx.conf dosyasında yer almaktadır.

Nginx diğer ayar dosyaları da bu dizinde yer alır.

Dosyanın yeri aşağıdaki komut ile bulunabilir.

nginx -t

veya Linux Arama Komutları yazısındaki arama komutları ile bulunur.

NOT: Ayarların bozulma veya herhangi bir istenmeyen duruma karşı yedeklenmesi faydalı olacaktır.

Yeni bir site eklemek için /etc/nginx/sites-available/default dosyasının kopyalanarak değiştirilmesi yeterlidir.

sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/yusufsezer.com.tr
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    root /var/www/yusufsezer.com.tr/html;
    index index.html index.htm index.php;
    server_name yusufse.com.tr www.yusufsezer.com.tr;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}

NOT: Sitenin dosyaları /var/www/yusufsezer.com.tr yer almaktadır.

Güvenlik ayarları yapılır.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload
sudo ufw allow 'Nginx HTTP'

Nginx yeniden başlatılarak kurulum tamamlanır.

sudo systemctl restart nginx

Linux Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlara'da bakmalısın!