Oracle Kullanıcı İşlemleri

Paylaş

Orace kurulumu sonrası veya yeni bir kullanıcı oluşturma, yetkilendirme, şifre değiştirme ve silme işlemleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Kullanıcı oluşturma

Oracle veritabanı için kullanıcı oluşturmak için CREATE USER kullanılır.

Kullanıcı oluşturma sırasında kullanılacak anahtar kelimeler aşağıdaki gibidir.

CREATE USER user_name 
 IDENTIFIED { BY password
       | EXTERNALLY [ AS 'certificate_DN' ]
       | GLOBALLY [ AS '[ directory_DN ]' ]
       }
 [ DEFAULT TABLESPACE tablespace
 | TEMPORARY TABLESPACE
    { tablespace | tablespace_group }
 | QUOTA integer [ K | M | G | T | P | E ]
    | UNLIMITED }
    ON tablespace
  [ QUOTA integer [ K | M | G | T | P | E ]
    | UNLIMITED }
      ON tablespace
  ]
 | PROFILE profile_name
 | PASSWORD EXPIRE
 | ACCOUNT { LOCK | UNLOCK }
   [ DEFAULT TABLESPACE tablespace
   | TEMPORARY TABLESPACE
     { tablespace | tablespace_group }
   | QUOTA integer [ K | M | G | T | P | E ]
      | UNLIMITED }
      ON tablespace
    [ QUOTA integer [ K | M | G | T | P | E ]
      | UNLIMITED }
      ON tablespace
    ]
   | PROFILE profile
   | PASSWORD EXPIRE
   | ACCOUNT { LOCK | UNLOCK } ]
   ] ;

Sadece kullanıcı adı ve şifre kullanarak kullanıcı oluşturmak aşağıdaki gibidir.

CREATE USER KULLANICI_ADI IDENTIFIED BY KULLANICI_SIFRE;

Komut çalıştırıldıktan sonra KULLANICI_ADI ve KULLANICI_SIFRE ile belirtilen değere göre kullanıcı oluşturacaktır.

Kullanıcı şifre değiştirme

Kullanıcının şifresini değiştirmek için ALTER USER anahtar kelimeleri kullanılır.

ALTER USER KULLANICI_ADI IDENTIFIED by YENI_SIFRE;

Kullanıcı yetkilendirme

Kullanıcı yetkilerini değiştirmek için GRANT anahtar kelimesi kullanılır.

GRANT YETKI1, YETKI2, YETKI3 TO KULLANICI_ADI;

Kullanıcıya verilecek yetkiler CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, CREATE VIEW, CREATE PRODECURE, SELECT, INSERT, UPDATE olabileceği gibi özel tablo ve sütun bazlıda olabilir.

GRANT UPDATE(SUTUN1, SUTUN2) ON TABLO_ADI TO KULLANICI_ADI;

Bir kullanıcıya tüm yetkileri vermek için ALL PRIVILEGES değeri kullanılır.

GRANT ALL PRIVILEGES TO KULLANICI_ADI;

Kullanıcı yetkilerini kaldırmak için REVOKE anahtar kelimesi kullanılır.

REVOKE YETKI1, YETKI2, YETKI3 TO KULLANICI_ADI

Kullanıcı kilitleme

Oracle kullanıcı işlemlerinde kullanıcı kilitme imkanına sahiptir.

Kullanıcı kilitleme işlemi için ALTER USER anahtar kelimesi kullanılır.

ALTER USER KULLANICI_ADI ACCOUNT LOCK;

Kilidi kaldırmak için LOCK yerine UNLOCK kullanılır.

ALTER USER KULLANICI_ADI ACCOUNT UNLOCK;

Oracle ile kullanıcı işlemleri sırasında SYS, SYSTEM gibi en yetkili kullanıcı hesaplarının kullanımı faydalı olacaktır.

Oracle Derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


WhatsApp topluluğuna katıl.