Oracle String Fonksiyonları

Paylaş

Oracle veritabanı yönetim sisteminde yer alan length, substr, concat, trim vb. string fonksiyonları ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

String fonksiyonları

Oracle karakter veya metin veriler üzerine işlem yapmak için çeşitli fonksiyonlara sahiptir.

ASCII

Karakterin ASCII tablosundaki sayısal karşılığını verir.

SELECT ASCII('Y') AS Y FROM DUAL;

NOT: Dual tablosu çeşitli işlemlerde kullanılan sanal bir tablodur.

CHR

Sayısal değerin ASCII tablosundaki karakter karşılığını verir.

SELECT CHR(89) AS "Y" FROM DUAL;

CONCAT

String birleştirme için kullanılır.

SELECT CONCAT('Yusuf', ' Sefa') AS AD FROM DUAL;

Birden fazla değer için fonksiyon tekrar kullanılabilir.

SELECT CONCAT(CONCAT('Yusuf', ' Sefa'), ' SEZER') AS ADSOYAD FROM DUAL;

String birleştirme işlemi için || operatörü de kullanılabilir.

SELECT 'Yusuf' || ' Sefa' AS AD FROM DUAL;
SELECT 'Yusuf' || ' Sefa' || ' SEZER' AS ADSOYAD FROM DUAL;

INITCAP

String ifade içerisindeki her değerin ilk harfini büyük diğer harfleri küçük yapar.

SELECT INITCAP('YUSUF SEFA') AS AD FROM DUAL;

UPPER

String ifade içerisindeki değerleri büyük harf yapar.

SELECT UPPER('yusuf sefa') AS AD FROM DUAL;

LOWER

String ifade içerisindeki değerleri küçük harf yapar.

SELECT LOWER('YUSUF SEFA') AS AD FROM DUAL;

NOT: Türkçe karakter çevrimi sırasında I ve İ harflerini çevirmek için oracle dil karakterini değiştirmek gerekir.

LENGTH

String uzunluğunu verir.

SELECT LENGTH('YUSUF SEFA SEZER') AS UZUNLUK FROM DUAL;

INSTR

String ifade içerisindeki aranan değerin konumunu verir.

SELECT INSTR('YUSUF SEFA SEZER', 'U') AS ARAMA FROM DUAL;

Fonksiyonun imzası aşağıdaki gibidir.

INSTR(ARANACAK_METIN, ARANAN_METIN, BASLANGIC, KAC_DEFA)

Fonksiyonun çeşitli kullanımı vardır.

SUBSTR

String ifade içerisinden belirli bir parçayı almak için kullanılır.

SELECT SUBSTR('YUSUF SEFA SEZER', 12) AS SOYAD FROM DUAL;
SELECT SUBSTR('YUSUF SEFA SEZER', -6, 6) AS SOYAD FROM DUAL;
SELECT SUBSTR('YUSUF SEFA SEZER', 6, 5) AS IKINCI_AD FROM DUAL;

TRIM

Varsayılan olarak string ifadenin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır.

SELECT TRIM('   YUSUF SEFA SEZER   ') AS TRIM, LENGTH(TRIM('   YUSUF SEFA SEZER   ')) AS UZUNLUK FROM DUAL;

Fonksiyonun çeşitli kullanımı vardır.

SELECT TRIM('.' FROM '...YUSUF SEFA SEZER...') AS TRIM FROM DUAL;
SELECT TRIM(TRAILING '.' FROM '...YUSUF SEFA SEZER...') AS TRAILING FROM DUAL;
SELECT TRIM(LEADING '.' FROM '...YUSUF SEFA SEZER...') AS LEADING FROM DUAL;

RTRIM

Varsayılan olarak string ifadenin sonundaki boşlukları kaldırır.

SELECT RTRIM('YUSUF SEFA SEZER   ') AS RTRIM, LENGTH(RTRIM('YUSUF SEFA SEZER   ')) AS UZUNLUK FROM DUAL;
SELECT RTRIM('...YUSUF SEFA SEZER...', '.') AS RTRIM FROM DUAL;

LTRIM

Varsayılan olarak string ifadenin başındaki boşlukları kaldırır.

SELECT LTRIM('   YUSUF SEFA SEZER') AS LTRIM, LENGTH(LTRIM('   YUSUF SEFA SEZER')) AS UZUNLUK FROM DUAL;
SELECT LTRIM('...YUSUF SEFA SEZER...', '.') AS LTRIM FROM DUAL;

RPAD

String ifadenin sonunu parametre ile belirtilen değere göre tamamlar.

SELECT RPAD('YUSUF SEFA SEZER', 20, '.') AS RPAD FROM DUAL;

Parametre değeri string ifadeden küçük ise string ifadeyi sondan kırpar.

SELECT RPAD('YUSUF SEFA SEZER', 10, '.') AS RPAD FROM DUAL;

LPAD

String ifadenin başına parametre ile belirtilen değere göre tamamlar.

SELECT LPAD('YUSUF SEFA SEZER', 20, '.') AS LPAD FROM DUAL;

Parametre değeri string ifadeden küçük ise string ifadeyi sondan kırpar.

SELECT LPAD('YUSUF SEFA SEZER', 10, '.') AS LPAD FROM DUAL;

Oracle içerisinde ayrıca COMPOSE, CONVERT, DECOMPOSE, REPLACE, TRANSLATE gibi fonksiyonlarda yer alır.

Oracle Derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


WhatsApp topluluğuna katıl.