PHP

Nesne Yönelimli Programlama, PDO, PHP7, Web servis oluşturma gibi güncel PHP örnekleri kodları ve dersleri yer almakta.

PHP PDO Nedir?

PHP ile veritabanı işlemleri için ortak bir yapı sunan PDO ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP MySQL Veri Güncelleme

PHP ile MySQL veritabanındaki/tablosundaki veri güncelleme-değiştirme-düzenleme işlemi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP MySQL Veri Silme

PHP ile MySQL veritabanından/tablosundan veri silme ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP MySQL Veri Listeleme

PHP ile MySQL veritabanından/tablosundan verileri çekme ve çekilen verileri listeleme ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP MySQL Veri Çekme

PHP ile MySQL veritabanından/tablosundan veri çekme ve çekilen verilerin düzenli bir şekilde yazdırılması ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP MySQL Veri Ekleme

PHP ile MySQL veritabanına/tabloya güvenli bir şekilde veri ekleme ve veri kaydetme işlemleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP MySQL Tablo Listeleme

PHP ile MySQL tablo listeleme için kullanılan SQL komutları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP MySQL Tablo Oluşturma

PHP ile MySQL tablo oluşturmak için kullanılan SQL komutları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP MySQL Sorgulama

PHP ile MySQL komutlarını çalıştırmak için kullanılan mysqli sınıfına ait query ve prepare metotları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP MySQL Bağlantısı

Yazıda PHP ile MySQL bağlantı yapmak, kontrol etmek, Türkçe karakter seti tanımlamak ve bağlantıyı kapatma ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP MySQLi Nedir?

PHP ile MySQL işlemlerini yapmak için kullanılan Geliştirilmiş MySQL olarak ta bilinen MySQLi arabirimi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP PSR Nedir? Standartları

PHP geliştiricileri tarafından belirlenmiş PSR-0, PSR-1, PSR-2, PSR-3, PSR-4 kod standartları çeşitli örneklerle yer almakta.

PHP OOP autoload

Kullanılan sınıfların dosyaya otomatik olarak yüklenmesi için kullanılan __autoload fonksiyonu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP OOP Aşırı Yükleme

Nesne içindeki metotların birden fazla kullanımı olarak tanımlanan aşırı yükleme ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP OOP namespace

OOP ile yazılım geliştirirken sınıfları gruplamak/parçalara ayırmak için kullanılan namespace ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP OOP Sihirli Metotlar

Çeşitli işlemler için PHP tarafından oluşturulmuş sihirli metotlar ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP OOP trait

OOP destekleyen diller arasında sadece PHP’de bulunan ve çoklu kalıtım imkanı sağlayan trait ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP OOP interface

OOP ile yazılım geliştirirken nesneye uygulanacak metotların tanımlandığı ve birden fazla kalıtım almaya imkan veren arayüzler veya interface ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP OOP abstract

Yazılım geliştirme sürecinde yazılımın mimarisi için sıklıkla kullanılan soyut sınıflar, soyutlama veya abstract class yapısı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

PHP OOP Kalıtım

OOP ile yazılım geliştirmenin önemli bir özelliği olan metot ve özellikleri tekrar kullanmaya imkan veren kalıtım ile ilgili bilgiler yer almaktadır.