MySQL Temporary Table

Paylaş

Yazıda MySQL VTY sisteminde geçici tablo oluşturmak için kullanılan Temporary Table özelliği ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Temporary Table nedir?

MySQL içerisinde bulunan Temporary Table özelliği verilerin geçici saklandığı sanal bir tablo oluşturmak için kullanılır.

Oluşturulan geçici tablo, tabloları listeleme komutu ile listelendiğinde listelenmez.

Geçici tablo SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ifadelerini kullanmaya imkan verir.

Geçici tablolar MySQL değişkenlerinde olduğu gibi oturum süresi bittiğinde silinirler.

Temporary Table oluşturma

Geçici tablo oluşturma SQL tablo oluşturma ile benzer şekilde önüne TEMPORARY eki alarak oluşturulur.

Geçici tablo oluşturmak için aşağıdaki ifade kullanılır.

CREATE TEMPORARY TABLE sanal_tablo_adi (
  sutun1 veritipi kısıtlama,
  sutun2 veritipi kısıtlama,
  sutun3 veritipi kısıtlama,
 ....
);

Geçici tablolar mevcut tablo üzerinde sıklıkla kullanılan verileri saklamak / işlem yapmak için kullanılır.

Mevcut tabloları geçici tablolara kopyalama SQL tablo kopyalama ile benzer şekilde önüne TEMPORARY eki alarak kopyalanır.

Tablo kopyalamak için aşağıdaki ifade kullanılır.

CREATE TEMPORARY TABLE sanal_tablo_adi AS
  SELECT sutun1, sutun2, ...
  FROM mevcut_tablo
  WHERE ...;

Benzer şekilde MySQL tablo kopyalama için kullanılan

CREATE TEMPORARY TABLE sanal_tablo_adi LIKE mevcut_tablo;

ve

INSERT sanal_tablo_adi SELECT * FROM mevcut_tablo WHERE ...;

ifadeleri de kullanılabilir.

Geçici tablo isimleri mevcut tablo isimleri ile aynı olabilir.

Yani kategoriler tablosu varsa geçici kategoriler tablosu oluşturulabilir.

Ancak kategoriler tablosu listelendiğinde geçici tablo içerisindeki veriler listelenir.

Ayrıca geçici tabloya eklenen veriler oturum sonlandığında silineceğinden istenmeyen sonuçlar verebilir.

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.