PL/SQL Nedir?

Paylaş

Oracle veritabanı yönetim sisteminde kullanılan PL/SQL nedir, kurulumu ve kullanımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

PL/SQL

PL/SQL veya Procedural Language extensions to SQL temel olarak Oracle veritabanı içerisinde programlama dillerinde yer alan if, loop, while, fonksiyon, prosedür gibi yapıları kullanmaya imkan veren bir programlama dilidir.

Birçok veritabanı SQL olarak adlandırılan veri sorgulama dilini kullanır.

Ancak Oracle, SQL Server gibi gelişmiş veritabanı yönetim sistemleri SQL dilini esnek olarak kullanmak için çeşitli programlama dillerinde yer alan özellikleri ek dillerle karşılar.

SQL Server bu ihtiyacı T-SQL ile, Oracle ise PL/SQL ile karşılar.

Bu dillerin temel özelliği programlama dillerinde yer alan değişkenler, koşullu ifadeler, döngüler, fonksiyonlar ve prosedür olarak adlandırılan yapıların kullanımına imkan vermesidir.

Bu özellikler sayesinde veri ekleme, veriler üzerinde işlem yapma gibi işlemler daha kolay bir şekilde yapılır.

Aslında bu işlemler programlama dilleri tarafından veritabanına bağlanılarak yapılabilir.

Ancak T-SQL, PL/SQL gibi diller veritabanı içerisinde yer aldığı ve önceden derlendiği için daha hızlı işlem yapmayı sağlar.

PL/SQL yapısı

PL/SQL dili için birçok yerde blok tabanlı bir dil olduğu söylenir.

Bunun nedeni yazılan komutların bloklar halinde olmasıdır.

PL/SQL yapısı aşağıdaki gibidir.

DECLARE
   -- tanımlamalar
BEGIN
   -- komutlar
EXCEPTION
   -- hata yönetimi
END;

PL/SQL yapısında yer alan DECLARE anahtar kelimesi PL/SQL komutlarında kullanılacak değişken tanımlamalarının yapıldığı alandır ve zorunlu değildir.

BEGIN ve END alanı ise SQL ve PL/SQL komutlarının çalıştırılacağı alandır ve kullanımı zorunludur.

EXCEPTION anahtar kelimesi ile belirlenen alan ise SQL veya PL/SQL komutlarında oluşan hataları bulmak ve yönetmek için kullanılan alandır ve zorunlu değildir.

PL/SQL kullanımı

PL/SQL Oracle kurulumu ile birlikte gelmektedir ve ayrıca bir kuruluma ihtiyaç yoktur.

PL/SQL komutları Oracle içerisinde yer alan SQL Plus veya SQL Developer aracı içerisine yazılarak kullanılır.

PL/SQL ile ekrana Merhaba Oracle yazan örnek program aşağıda yer almaktadır.

SET SERVEROUTPUT ON;
BEGIN
   DBMS_OUTPUT.put_line('Merhaba Oracle!');
END;

Değişken kullanarak ekrana Merhaba Oracle yazan örnek program aşağıda yer almaktadır.

SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    v_mesaj VARCHAR2(20) := 'Merhaba Oracle!';
BEGIN
   DBMS_OUTPUT.put_line (v_mesaj);
END;

NOT: Oracle PL/SQL Pascal ve ADA dillerine ait sözdizimini (syntax) kullanır.

PL/SQL Derslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.